Studie, posudky a fotogrammetrie

 • Studie odtokových poměrů: SOP a revitalizace VH soustavy v Mořině obec Mořina
 • Studie odtokových poměrů: SOP v obci Stará Lysá - lom Srnčák - odtokový moděl a řešení transformace PV| Ing. Monika Ertlová
 • Posouzení vyhlášené aktivní zóny záplavového území - AZZU na Červenovodském potoce 2D modelemSoukromý investor
 • Posouzení transformace teoretických povodňových vln - TPV 10 000 na MVN Mutina, Dřevo, Blatec | Ing. Vilém Šedivý
 • Studie revitalizace Jesenického potoka| soukromý investor
 • Posouzení vlivu násypu a objektu na odtokové poměry v Q100 Lanškroun -  na Ostrovickém potoce 2D modelem Soukromý investor
 • Studie odtokových poměrů: SOP v obci Stará Lysá - u Hřbitova - řešení srážkových vod | Obec Stará Lysá
 • Fotogrametrické zaměření pro rekonstrukci MVN Nosákov | soukromý investor

Projektové dokumentace

 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: DSPS Revitalizace Zdiměřických rybníků AQUEKO spol. s.r.o
 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí: DUR Vodovodu Těrlicko | subdodávka
 • Jednostupňová projektová dokumentace: DSJ Hrazení meliorací Velflík Lesy České republiky s.p.
 • Jednostupňová projektová dokumentace: DSJ 4 x Tůně rajon povodí Ohře Lesy České republiky s.p.
 • Projekt kácení břehového porostu na Záhořanském, Zvánovickém a Sulickém potoceLesy České republiky s.p.
 • Projekt vodovodních přípojek Středokluky 4x soukromí investoři
 • Projekt vodovodních přípojek v Mochově 4x soukromí investoři
 • Projekt vodovodních přípojek v Říčany 2x soukromí investoři

Závazné dokumenty

 • Manipulační a provozní řády - MŘ a PŘ Lesy České republiky s.p.
 • Povodňový a havarijní plán - PP a HP pro rekonstrukci Markova Mlýna soukromý investor
 • Povodňový plán objektu v záplavové oblasti  Berounka | soukromý investor

Máte dotazy?

Chcete něco změnit, vylepšit, podpořit krajinu nebo splnit zákony a vyhlášky? Ozvěte se. Rád si s Vámi o vašem nápadu nebo problému popovídám. 

Nebo mi navrhněte schůzku přes Doodle.