Případové studie

Na sekci se pracuje...

Sekce bude obsahovat  běžné postupy řešení vodohospodářskách problémů. především z pohledu samospráv a obcí. Než Vám poskytnu dostatečně kvalitní obsah, zkuste se zatím podívat na ukázku mé práce.