osobní filosofie

Domnívám se, že propojená síť motivovaných odborníků, které práce baví a naplňuje a pracují, protože chtějí je nejlepší cesta pro investory jak ve státním tak v soukromém sektoru. Spolupracuji se statiky, dendrology, geodety, biology, odpadáři, ekology, dalšími projektanty, rozpočtáři. Spolupráci na každé zakázce vždy volím podle situace tak, aby se ke zpracování dané části dostal nejpovolanější odborník. 

technologie

Svou prácí vnímám komplexně a snažím se využívat nejnovější technologie, které mi umožnují nabízet nestandartní služby v důležitém oboru hospodaření s vodou. Používám např. dron, laserový dálkoměr, ruční LiDAR scanner, GNSS GPS aj., 

zkušenosti

Mám za sebou 10 let praxe, pokrývající celou škálu oboru vodního hospodářství, autorizaci v oboru vodního hospodářství.

Vzdělání

ČVUT - Fakulta stavební 
vodní hospodářství a vodní stavby 

Technická univerzita Liberec 
informatika


 

Pracovní zkušenosti

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
3D modelování, BIM, 2D modely proudění

HG partner s.r.o.
projektant hydrotechnik a hydraulik 

Ingutis spol. s.r.o.
projektant inženýrských sítí

Certifikáty a povolení

Autorizovaný inženýr (ČKAIT) v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby IV00

Pilot dronu v kat. OPEN A1/A2/A3
a  kat. SPECIFIC (letecké práce) pro
MAVIC 2 ZOOM

Pracovní zkušenosti

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. | 3D modelování, GIS a hydraulika vodohospodářské infrastruktury

» Matematické modelování proudění v korytech a nádržích 1D/2D
» Aplikace moderních technologií, UAV, fotogrametrie, letecké průzkumy dronem, BIM
» Projektová a inženýrská činnost v oblasti hydrotechniky
» Technickobezpečnostní kontroly vodních děl se zaměřením na tížné betonové a zděné hráze

HG partner s.r.o. | hlavní inženýr projektu v oboru hydrotechnika a hydraulika

» Studie odtokových poměrů
» Hydraulické a hydrologické modelování odtokových poměrů
» Projekce říčních úprav a nádrží (Povodí Vltavy, Ohře, Labe, Vltavy)
» Revitalizace toků

Ingutis, spol s.r.o. | projektant inženýrských sítí

» Kanalizačních a vodovodních řadů
» Rekonstrukce uzávěrových komor
» Návrh vodovodních domovních přípojek

Certifikáty a oprávnění

Pilot dronu v kat. OPEN A1/A2/A3, které umožnují létání v běžných podmínkách bez složitého povolovacího procesu. V této kategorii lze provést většinu letů v extrvilánu, mimo hustě osídlený prostor nebo CHKO, NP atp. Letecká práce v této kategorii je levnější, rychleji realizovatelná.

Pilot dronu v kat. SPECIFIC (letecké práce neboli OKP) pro kvadrokoptéru MAVIC 2 ZOOM je oprávnění, které umožnuje létat v odůvodněných případech v hustě osídleném prostoru (HOP), v NP, CHKO a jiných regulovaných oblastech.

Pro všechny letecké práce jsem pojištěn do hodnoty 24 700 tis. Kč

Pro podrobnější informace a rychlý cenový odhad prosím specifikujte cíl a oblast záměru.